** สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญผู้จะสมัครรับเลือกตั้้ง ส.อบต. และ นายก อบต. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
:::::::::::::::::::::