** องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชเปิดให้บริการประชาชน ช่วงเวลาพักเที่ยงในวันเวลาราชการ (12.00 - 13.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป **
:::::::::::::::::::::