งานจัดเก็บรายได้
     
งานจัดเก็บรายได้ แผนปฏิบัิติงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2557
   
 
   แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2556