ข้อมูลสำหรับประชาชน
     
ข้อมูลสำหรับประชาชน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน อบต.เทพราช
   
 
   https://www.nacc.go.th/e_plannacc/projectdisplaypeople.php
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561